Faaliyet Alanlarımız

Ticaret Hukuku

Ortaklıktan çıkma-çıkarma davaları, Haksız Rekabet Hukuku, Reklam Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Ticari Tahkim,   Devamı

Fikri ve Sınai Haklar

Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım, Bitki Islahçı Hakları, Alan adı uyuşmazlıkları, Eser Sahipliğine yönelik uyuşmazlıklar   Devamı

İş Hukuku

Bireysel İş Hukuku,   Toplu İş Hukuku

Devamı

İcra ve İflas Hukuku

Bireysel ve kredi uyuşmazlıklarından doğan alacakların takibi, Ticari alacakların teminatlandırılması, İflasın ertelenmesi,   Devamı

Hakkımızda

Abacıoğlu / Akıcı & Güven Hukuk Bürosu, danışmanlık, dava ve icra takip departmanlarından oluşan uzman kadrosuyla yerli ve yabancı müvekkillerine başta ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku, iş hukuku ve icra iflas hukuku olmak üzere hukukun her alanında nitelikli ve çözüm odaklı hizmet vermektedir.

Abacıoğlu /Akıcı &Güven Hukuk Bürosu tarafından verilen tüm hukuki hizmetler Türkçe ve İngilizce verilmekte olup müvekkilin ihtiyacı doğrultusunda Rusça ve Fransızca da hizmet sağlanabilmektedir.   Devamı

Makaleler

Hakem Kararı ve Hakem Kararına Karşı Başvurulacak Kanun Yolları Devamı
 
Yeni Malikin İhtiyaç Nedeniyle Kira Sözleşmesini Sona Erdirmesi ve Kiracının Tahliyesi  Devamı
 
Anonim Şirketin Kuruluşu ve Kuruluştan Doğan Sorumluluk  Devamı