Ortaklarımız

Merve Bihter Akıcı

Ortak

Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku ve İcra-İflas Hukuku konularında ortaklıktan çıkma-çıkarma davaları, şirket kuruluşları, birleşme ve devralmalar, gümrük mevzuatı ve kaçakçılık mevzuatı kapsamında yerli ve yabancı müvekkillere dava takip ve danışmanlık hizmeti vermektedir. İcra ve İflas hukuku alanında ise hali hazırda danışmanlık verdiği şirketlerin takip hukuku uyuşmazlıkları çözümünün yanı sıra sözleşmeli olarak banka vekilliği yapmaktadır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanında da çalışmakta olup, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde kayıtlı Marka Vekili sıfatını haizdir. Marka Hukuku alanında 2016 yılında Leaders League, 2017 yılında tekrar Leaders League ve ayrıca Global Law Experts tarafından tavsiye edilmiştir. Bu alandaki çalışmalarına eşlik eder biçimde AIPPI Türkiye (Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği ) Denetleme Kurulu asil üyesidir.

Eğitim:

– ODTÜ G.V. Özel Lisesi (Ortaöğretim)
– Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi ( Lisans)
– Westminster Üniversitesi Uluslararası Ticaret Hukuku (Yüksek Lisans)
– Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ( Doktora – öğrenci)

Mesleki Üyelikler:

– Ankara Barosu ve Türkiye Barolar Birliği
– Türk Marka ve Patent Kurumu nezdinde kayıtlı Marka Vekili
– INTA (International Trademark Association)
– AIPPI (International Association for the Protection of Intellectual Property)
– ICC ( International Chamber of Commerce )

Diller

– Türkçe (anadil)
– İngilizce (ileri seviye)
– İspanyolca (orta seviye)

Melis Abacıoğlu Viskuşenko

Ortak

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukunun her alanında çalışmakta olup, özellikle marka, patent, tasarım, alan adları, telif hakları, ıslahçı hakları ve haksız rekabetten kaynaklanan ihtilafların çözümü konusunda yerli ve yabancı müvekkillerine dava takibi ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.

2009 yılından bu yana Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde kayıtlı Patent ve Marka Vekili sıfatını haizdir. Bu bağlamda, sınai haklara ilişkin tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi, tescil edilebilirlik değerlendirmeleri ve tescil süreçlerinin takibi uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. 2016 yılında bu alandaki çalışmalarıyla Leaders League tarafından tavsiye edilmiştir.
Fikri haklar konusundaki çalışmalarına eşlik eder biçimde AIPPI Türkiye (Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği) genel sekreterliğini yürütmektedir.

Eğitim:

– TED Ankara Koleji (Ortaöğretim)
– Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans)
– Başkent Üniversitesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı

Mesleki Üyelikler:

– Ankara Barosu ve Türkiye Barolar Birliği
– Türk Marka ve Patent Kurumu nezdinde kayıtlı Patent ve Marka Vekili
– INTA (International Trademark Association)
– AIPPI (International Association for the Protection of Intellectual Property)
– UNION-IP (UNION of European Practitioners in Intellectual Property)

Diller:

– Türkçe (anadil)
– İngilizce (ileri seviye)
– Fransızca (orta seviye)
– İtalyanca (orta seviye)